Pedagogikk

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE INNHOLD

Ho oss legger vi stor vekt på omsorg, annerkjennelse, lek, glede og humor. For oss er det viktig at alle har venner, og at alle opplever å være en del av et fellesskap.

Det er viktig å styrke det enkelte barns selvfølelse gjennom å gi det ekte og gode tilbakemeldinger på egenskaper og atferd. Hos oss er det er rom og plass til alle, et sted der alle får oppleve mestring og det å lykkes. For oss voksne er det viktig at vi er gode, bevisste rollemodeller for barna. Vi er tilretteleggere og støttespillere. Det er viktig for oss å være tilstede sammen med barn i lek og aktiviteter.

Vi ønsker….
– å legge til rette for at alle barna skal ha venner.
– at alle barn skal bli sett og vite at de er viktige og verdifulle.
– at barna skal utvikle god sosial kompetanse, for å mestre samspill med andre.
– å være gode omsorgspersoner for barna, og vise gode holdninger og positive verdisyn.
– å skape et miljø med mye latter og glede.

Vi har personale som snakker både spansk og norsk, og vårt tilbud er både for norske og spanske barn. Kulturutveksling vil derfor være en viktig del av hverdagen, gjennom spanske og norske sanger, rim og regler.

Sosial kompetanse og språk er to områder vi har ekstra fokus på. Sosialt samspill og språk er to veldig viktige og grunnleggende ferdigheter som vi ofte tar for gitt at barnet skal tilegne seg selv. Men med ekstra fokus og tilrettelegging kan denne prosessen bli lettere for barnet. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.

I denne samhandlingen er språket en viktig brikke, språket blir brukt aktivt i samhandling helt fra barnet er spedbarn. Og etter hvert som barnet blir eldre går det kroppslige språket mer og mer over til muntlig språk. Vi vet at barns omgang med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og språkutvikling, vi er derfor en viktig arena for sosial utvikling, etablering av vennskap og tilegning av språk.

Legg igjen et svar

Din e-post vil ikke bli publisert.