Integrering

HVORDAN VIL VI MEDVIRKE TIL INTEGRERING I DET SPANSKE SAMFUNNET

Vi er i Spania, og synes derfor det er viktig at både barn og voksne integreres i det spanske samfunnet. I integrerings spørsmål er språket en veldig viktig brikke.

Vi ønsker at barna skal høre spansk hos oss. Vi har personale som snakker spansk, og som snakker spansk med barna. Vi vil bruke det spanske språket aktivt i vår hverdag sammen med det norske.

Det samme vil vi gjøre i andre situasjoner i hverdagen, vi vil med andre ord bruke Norsk og Spansk side om side. Vi vil sette norske og spanske navnelapper på bord, stoler, vindu, dører osv, for at barna skal se forskjeller og likheter i ordene og kunne gjenkjenne ordene.

3 Responses to Integrering

  1. Pingback: Link Shortener Bitly

  2. Pingback: 2noteworthy

  3. Pingback: 3fraternal

Comments are closed.